DEMO BBQ op zATERDAG 21 september van 14 uur tot 17 uur